Resultat

I slutet av februari 2011 hade familjerna använt sina reningsverk i nästan två månader. Under dessa två månader fanns ingen från WAiK i Manga Hill. Så den 27 februari hölls det ett möte där befolkningen var med och My Wentzel från WAiK fick en uppdatering om hur det hade gått med reningsverken och projektet. Människorna berättade om vilka skillnader de märkt av sedan de började rena dricksvattnet genom Lifestraw® Family. Det visade sig att de inte längre blev illamående eller fick ont i magen av vattnet de drack. Innan har många haft mullrande och oroliga magar men detta var och är numera ovanligt eller ett obefintligt problem. Detta var också något som återberättades vid hembesöken som My gjorde och generellt var alla väldigt nöjda med sina reningsverk och framförallt effekterna av dem.

Vattnet i Manga Hill före och efter rening genom Lifestraw® Family, Manga Hill 2011.

Känner sig friskare:
Januari till mars var det torrperiod i området vilket brukar innebära stora problem med diarréer. Äldre människor, barn och redan sjuka personer brukar drabbas hårt, de blir uttorkade och avlider ibland. Under torrperioden 2011 har diarréer inte varit ett problem vilket befolkningen tror är tack vare projektet som lett till rent dricksvatten. Att människorna är friskare innebär att de kan tillbringa mer tid till inkomstgivande sysslor som att odla och ta hand om boskap samt göra hushållssysslor. Även barnen är friskare vilket medför ökad skolnärvaro.

Kenedy Otieno Okumu går på Ndisi Primary School och han berättar ”Min mamma renar vatten till mig och mina fem syskon varje dag. Vattnet jag får hemma smakar bättre än vattnet från skolans brunn. Jag får ont i magen när jag dricker skolans vatten, men inte när jag dricker vatten hemma.”

 

Sarah Achieng, Manga Hill 2011

Kvinnornas berättelse:
Det är upp till kvinnorna i Manga Hill att se till att familjen har vatten att dricka och tvätta sig i samt vatten till hushållssysslor som matlagning, diskning och tvättning. Många får gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten. Sarah Achieng säger ”Jag tvingas lämna mina små barn ensamma hemma två timmar varje gång jag ska hämta 20 liter vatten”

Tabetha Atieno berättar ”Projektet har förändrat för oss kvinnor. Lifestraw® Family är enkelt att använda och det sparar tid jämfört med att koka vattnet.”  Det bästa med Lifestraw® Family tycker de flesta är att de kan göra annat medan de renar vattnet. De behöver inte hålla koll på elden, utan kan till exempel gå till marknaden eller göra annat i hemmet medan reningsverket gör arbetet åt dem.

 

Vid kokning av vatten gör kvinnorna detta:

 1. Hämtar ved
 2. Hämtar vatten
 3. Filtrerar vattnet genom ett tygstycke
 4. Rengör en kastrull
 5. Gör upp en eld
 6. Kokar vattnet – under tiden måste de hålla koll på elden så att den inte slocknar
 7. Låter vattnet svalna av
 8. Rengör något att ha det rena vattnet i
 9. Filtrerar genom ett tygstycke igen

Vid filtrering genom Lifestraw® Family:

 1. Hämtar vatten
 2. Rengör filtret
 3. Rengör något att förvara det rena vattnet i
 4. Filtrerar

Attitydförändringar:
Att männen inte kan hämta vatten beror på att andra i byn ser det som ett tecken på att frun inte tar väl hand om och respekterar sin man. Detta gör att kvinnorna heller inte vill att deras män ska hjälpa dem att bära vatten.

När det gäller användning av Lifestraw® Family säger Thobias Odhiambo”Vi män kan inte göra upp eld och koka vattnet, men vi kan använda Lifestraw® Family”. Sarah Achieng berättar ”Både män och kvinnor kan använda Lifestraw® Family då det är enkelt”. Wasonga säger ”Jag känner stolthet över att använda Lifestraw® Family, men att sitta ner och göra eld hör till kvinnorna.”  Under mötet framkom det också att attityden till vem som sysslar med vattnet i hemmen börjar ändras. Tom Nyangor, projektets koordinator i Manga Hill, berättar ”När min fru inte är hemma går jag och hämtar vatten själv, det har jag inte gjort förut.”

Vissa män har också börjat tvätta sig vid ett vattendrag i byn. Det gör att kvinnorna inte längre behöver hämta hem det vatten som männen ska tvätta sig i.

Kennedy Ogalos familj har byggt en latrin, Manga Hill 2011

Kunskapspåfyllning:
Befolkningen berättade att de numera förstår skillnaden mellan säkert och ohälsosamt dricksvatten. De har kommit fram till att både vuxna och barn är friskare när de dricker rent vatten. De säger själva att de inte längre vill dricka vatten de bjuds på hemma hos någon som inte renar eller kokar det. De vill numera ta med sig vatten i flaskor när de lämnar hemmet vilket är något nytt i deras kultur.

Vissa familjer har byggt latriner sedan projektet startades och andra har byggt hängrännor för att samla regnvatten.

Ett nytt system:
Under möten i januari berättade befolkningen att boskapen i Manga Hill togs till samma vattentäkt för att dricka som människorna tog sitt dricksvatten ifrån. Det medförde bland annat att djurens avföring hamnade i vattnet. Vi berättade att  och varför det är ohälsosamt. Likaså pratade vi om att det inte är optimalt att diska, tvätta och bada vid samma plats som människor tar vatten för att dricka. Manga Hills invånare har nu startat ett system där de tar vatten under torrperioden. De har bestämt att dricksvatten till människorna tas uppströms, nedanför diskar och tvättar de och ännu lite längre ner badar de. Djuren får inte längre dricka längs samma vattendrag utan de tas till ett vattenhål en bit bort. Dessa regler satte byborna tillsammans och på eget initiativ upp vid ett möte den 30 januari 2011. På mötet röstade de också fram Thobias Odhiambo att hålla koll på att reglerna följs och respekteras. Thobias säger att de uppsatta reglerna efterföljs ”Att följa det vi har bestämt innebär förbättring för oss i byn och därför lyssnar alla.”

Vice ordförande Tabetha Atieno i WAiK I Nyanza och My Wentzel i WAiK, Manga Hill 2011

WAiK I Nyanza:
I Manga Hill har befolkningen sedan januari 2011 startat en förening för projektet. Gruppen heter WAiK I Nyanza och innehåller en styrelse, kommitté och medlemmar. Kommittén har som uppgift att hjälpa dem som har problem med sina vattenreningsverk och titta på om reningsverken verkligen används. Det ger familjerna chansen att ställa frågor och ge synpunkter om projektet vilka tas med till föreningens möten. På mötena skrivs en rapport som skickas till WAiK i Sverige. Denna process och namnet är något som de i byn gemensamt och på egen hand har beslutat om. Kommittén och styrelsen består av tio kvinnor och åtta män vilka blev framröstade vid ett möte den 30 januari 2011. Alla invånare i byn får bli medlemmar i gruppen som bildats och så småningom är tanken att medlemmarna ska betala en mindre avgift för att projektet ska bli självförsörjande.

Ökat samarbete:
I Manga Hill har människorna sedan projektet startade börjat samarbeta mer. Nu arbetar de tillsammans för att alla ska få en enklare vardag. Dels så hjälper de varandra att rena vatten till familjerna. De har möten där de diskuterar saker som rör hela byn och de har börjat samarbeta på gårdarna och fälten. I en rapport från ett av WAiK I Nyanzas möten, sammanställd av Tom Nyangor, den 5 maj 2011 beskriver de att familjerna har börjat samarbeta med arbetet på sina gårdar och detta görs måndagar, onsdagar och fredagar.

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.