Fältarbete

I januari 2012 fanns Johannes Svensson och Carl-Johan ”Calle” Wennberg på plats i Manga Hill för att hjälpa WAiK I Nyanza med arbetet att dela ut och senare följa upp utdelningen av 150 nya reningsverk i byn. Johannes är ledamot och projektledare i WAiK och har varit i Manga Hill två gånger tidigare medan Calle var ny i WAiK; en perfekt förstärkning som behövdes när WAiK skulle dela ut reningsverken.

Johannes & Calle delar ut reningsverk, Manga Hill 2012

Johannes & Calle delar ut reningsverk, Manga Hill 2012

Utdelning av reningsverk:
Den första frågan i detta arbete bestod i att klargöra vilka 150 hushåll i Manga Hill som skulle få reningsverken. Efter diskussioner med styrelsen i WAiK I Nyanza bestämdes det att första prioritet skulle vara att se till att varje gård (vad de kallar compound, och består av 1-3 hushåll tillhörande människor ifrån samma familj) hade ett eget reningsverk. Eftersom styrelsen har delat upp Manga Hill i sju områden, fick varje representant för ett sådant område i uppdrag att identifiera de gårdar som saknade reningsverk. I enlighet med rapporterna delade vi ut totalt 89 reningsverk till de sju representanterna, som sedan gav dem vidare till mottagarna. Under besök av några av dessa 89 hushåll vid ett senare tillfälle kunde vi konstatera att många visste hur reningsverken skulle användas, medan andra saknade sådan kunskap. Därför fick de sju representanterna i uppdrag att så snart som möjligt besöka hushållen för att lära dem hur reningsverken fungerar.

Ett system som behöver utvecklas:
Vid senare efterforskningar fann de sju representanterna att många hushåll fortfarande saknade reningsverk. Detta berodde på att det vid vårt besök rådde en viss oklarhet kring vem som var representant för ett visst område och vart de exakta gränserna går. Det decentraliserade systemet med sju områden med varsin representant kan utveckla WAiK I Nyanzas arbete till att bli effektivare och till att skapa en jämnare arbetsfördelning mellan människor i styrelsen. Det är ännu ett nytt system och behöver därför utvecklas vidare innan det fungerar utan problem. Styrelsen har arbetat hårt med att reda ut oklarheter, och nu vet alla var gränserna går, och vem som representerar varje område. Därför har också de sista 61 reningsverken kunnat delas ut till gårdar i byn som inte hade reningsverk sedan tidigare. Fortfarande finns det ett fåtal gårdar som inte har tillgång till ett eget reningsverk, men styrelsen för WAiK I Nyanza har ordnat för de gårdarna så att de kan dela reningsverk med andra närliggande gårdar. Därför räknar vi nu med att alla människor i Manga Hill har tillgång till ett reningsverk, och dricker rent vatten.

 

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.