Förberedelser

WAiK har som mål att hjälpa människorna i Manga Hill till en långsiktig lösning på deras vattenproblem.  För att lyckas med denna målsättning måste många steg i arbetet avklaras; människorna i Manga Hill måste tillsammans med WAiK komma fram till vilken långsiktig lösning som skall implementeras i byn, de måste börja samla in pengar för att kunna underhålla projektet, och i WAiK måste vi samla in medel för att bekosta projektet. Vi är självklart också beredda på att nya uppgifter kan upptäckas längs med vägen i detta arbete. En viktig del i våra förberedelser är att vi har ingått ett avtal med District Water Office, DWO, som visar vårt, WAiK I Nyanzas och DWOs ansvarsroller i projektet.

 

Kontoret där District Water Office, DWO, håller till i Ndhiwa

Kontoret där District Water Office, DWO, håller till i Ndhiwa

Avtal mellan WAiK I Nyanza, DWO och WAiK:

För att uppnå våra mål har vi ingått ett avtal med DWO – District Water Office, den myndighet som ansvarar för vattenförsörjningen i Ndhiwadistriktet där

Manga Hill ingår. Detta är ett beslut som vi tagit gemensamt med WAiK I Nyanza i Manga Hill.  Avtalet visar de olika ansvarsområden som varje part har:

  • DWO ansvarar för att betala eventuella större reparationer när lösningen är på plats vilket medför att människorna i Manga Hill inte kommer vara beroende av WAiK i framtiden och vi kan fasa ut oss. De ansvarar även för att ta in offerter för borrning samt hålla i utbildningar och fungera rådgivare i Manga Hill.
  • WAiK I Nyanza ansvarar för säkerhet kring lösningen gällande en vakt, samt att utföra enklare arbete som att bygga en väg till platsen där det ska borras, plantera träd och gräva för att lägga ner rör som leder ut vattnet i byn.
  • WAiK i Sverige ansvarar för att samla in pengar till borrning, bygge av vattentorn, pump, tankar, solceller mm.

Detta avtal gör att WAiK i Sverige så småningom kan fasa ut från Manga Hill då DWO kommer hjälpa dem om lösningen går sönder. Vi anser det också viktigt att DWO är delaktiga i arbetet då det i grund och botten är deras uppgift att förse människor i Kenya med rent dricksvatten. Det är också de som har bäst koll på hur man ska gå tillväga för att borra brunnar i Kenya och de har jobbat med projekt liknande vårt tidigare.

Redan avklarade delar gällande förberedelser kan du läsa om under fliken fältarbete.

 

Detta har vi kvar att göra:

 Samla in totalt 250 000kr, årsskiftet 2013/2014 hade vi 156 742 kronor på kontot.

 Människorna i Manga Hill arbetar på att börja samla in pengar till deras förening, de har börjat smått.

 Ha utbildningar med människorna i Manga Hill gällande t ex hur man sköter en förening, hälsa och hygien, hur man sköter en pump mm.

 Anlita borrföretag

 Anlita byggföretag att bygga vattentorn

 Utarbeta en handlingsplan för hur WAiK I Nyanza i framtiden ska kunna förvalta lösningen.

 Målet är att borra under 2014

Här kan du läsa en utförlig projektbeskrivning

 

 

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.