Fältarbete

Vårt mål är att borra en brunn i Manga Hill år 2014. Gällande förberedelser så handlar det från WAiKs sida nu främst om att samla in pengar. Lösningen kommer att kosta ungefär 250 000kr och årsskiftet 2013/2014 hade vi 156 742 kronor på kontot.

En liten loggbok för arbetet:

Våren 2013

 Vi har tillsammans med WAiK I Nyanza samlat information kring olika möjliga långsiktiga lösningar för att kunna avgöra vilken som passar bäst för förhållandena i Manga Hill. Detta genom rådgivning från aktörer i Kenya, besök hos andra liknande projekt samt diskussioner med dem som arbetar på vattenmyndigheten i Kenya, DWO – District Water Office. har varit på studiebesök hos andra vattenprojekt i Kenya för rådgivning. I och med besöken kom vi fram till att framförallt två lösningar används; en borrad brunn eller regnvattenuppsamling.

  En hydrogeologisk undersökning har utförts i Manga Hill med kommentaren att det där är möjligt att borra efter vatten. Den lokala vattenmyndigheten, DWO, råder oss att borra efter vatten i Manga Hill och att driva vattenpumpen med solenergi. En borrad brunn ger en god vattenkvalité och enligt undersökningen så kommer vattentäkten att kunna förse hela samhället med vatten.ingenjör har varit i Manga Hill och utfört en hydrogeologisk undersökning för att undersöka i möjligheterna för att borra samt var man kan borra. De tillsammans med District Water Office har förklarat att en borrad brunn med solceller är en bra lösning i Manga Hill.

 Befolkningen i Manga Hill röstade om vilken långsiktig lösning de vill jobba för i byn, resultatet blev en borrad brunn driven med solceller.

Här är platsen där vi ska borra en brunn 2014

Hösten 2013

 Vi har ingått ett samarbetsavtal med District Water Office i Kenya och WAiK I Nyanza, föreningen i Manga Hill. Avtalet handlar om de tre parternas olika ansvar. Sammanfattningsvis så ska WAiK i Sverige betala för borrning, vattentorn, solceller och att leda ut vattnet i byn. WAiK I Nyanza ska stå för rullande kostnader när lösningen väl är på plats så som mindre reparationer och vakt. District Water Office ska stå för större reparationer om t ex solcellerna skulle gå sönder.

 Platsen där borrhålet ska vara ligger på Tom Nyangors mark. Han har valt att donera 10×15 meter mark som nu har skrivits över på projektet. Ett viktigt steg som gör att ingen privatperson i framtiden kan säga att de äger marken.

 Föreningen i Manga Hill har besökt ett annat liknande vattenprojekt där de borrade för några år sedan. Det gav dem möjligheten att ställa massa frågor och se hur den byn har jobbat för att komma dit där de är idag.

 The Chief of the Area i Manga Hill har tillsammans med styrelsen i WAiK I Nyanza och markägare i området tittat på var det är lämpligt att göra en väg fram till borrhålet så att alla maskiner kommer fram för att borra. De har markerat ut plats för vägen och markägarna som berörs har gått med på bygget över deras marker.

 Borrföretag har lämnat in anbud på att göra jobbet. Dessa är bara giltiga i tre månader, så de kommer inte kunna användas. Men de ger oss en kostnadsbild på arbetet.

Våren 2014

 WAiK I Nyanza har i liten skala börjat samla in pengar på plats i Manga Hill för att ha ett kapital till eventuella mindre reparationer av borrhålet i framtiden.

Hösten 2014

 För att få ett borrtillstånd har vi nu gjort en EIA, Environmental Imapc Assesment, i Manga Hill vilket är en intressentanalys för att se vilka som kan komma att påverkas i projektet

 Det har visat sig att marken vi skrev över inte är helt överskriven ännu, det saknas något slutgiltigt dokument. Nu har jag, My, samlat alla papper vilka är kopior på dokumentet där Tom överlåter marken, Toms mammas (ägaren innan Tom) ID, Toms mammas dödsattest, brev från chief of the area samt ID från en av styrelsemedlemmarna i WAiK I Nyanza.

 Vi har fått borrningstillståndet!

Våren 2015

 Borrningen är avslutad, det blev ett borrhål på 146 meter och vattenmängden ligger på 10 kubikmeter i timmen vilket är mer än tillräckligt för Manga Hills befolkning

 Analys av vattenproverna visar att vattnet är lämpligt för att drickas

Hösten 2015

 Vattentornet är nu färdigbyggt

 Solpanelerna är installerade

 10/10-2015, vattnet är igång i Manga Hill!!

Följ länken för att titta på en film där Tom Nyangor från WAiK I Nyanzas styrelse berättar om och visar platsen där det ska borras. https://www.facebook.com/photo.php?v=10151701455612688&set=vb.129384653806466&type=2&theater

 

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.