Vision & värderingar

WAiKs vision är att alla människor i Nyanza provinsen ska få säkert dricksvatten. För att nå dit kommer vi arbeta med en by i taget där befolkningen själva vill ha hjälp av och samarbete med WAiK. Nyckelord som vi som arbetar med WAiK alltid bär med oss är samarbete demokrati öppenhet och positivitet.

Tom Nyangor i Manga Hill sa till oss ”När man vill se utveckling i samhället måste man ibland ställa sig själv åt sidan.” Det har vi tagit till oss i arbetet med WAiK då alla arbetar helt och hållet ideellt.

 Ett gott samarbete:
Det är viktigt för oss att ha ett tätt samarbete med människor som lever i det område där vi verkar. Vi arbetar parallellt med dem och vårt mål är alltid att de i slutändan helt själva ska äga och arbeta vidare med projektet.

 Demokrati:
Alla beslut i WAiK och i den förening som vi samarbetar med på plats i Kenya sker demokratiskt. Vi vill att alla åsikter ska komma fram och de som har en åsikt ska kunna göra sig hörd. Detta gäller såväl de som arbetar för WAiK, människorna i det område vi arbetar i i Kenya, medlemmar i WAiK, sponsorer och samarbetspartners.

 Öppenhet:
För oss betyder öppenhet att allt inom WAiK är transparent. Vi redovisar insamlade medel och utgifter och lämnar gärna ut rapporter till andra genom bland annat publicering på hemsidan. Vårt mål är också att de som bistår med ekonomisk hjälp ska få direkt rapportering både från WAiK och från människorna i det område vi verkar. Detta genom informationsmail, tidningsartiklar och informationskvällar. För WAiK betyder begreppet också öppenhet för nya idéer från människor som vill bistå WAiK i arbetet att förse människor i västra Kenya med rent vatten.

 Positivitet:
Vi arbetar efter mottot ”Ingenting är omöjligt, rent vatten är möjligt!”. Alla föreningar stöter på problem, men vi ser problemen som en möjlighet att utvecklas då vi antar utmaningen. Att utstråla positivitet är viktigt då det smittar av sig på människor runt om kring en. Tror vi på att vi kan hjälpa människor i Nyanza provinsen i Kenya så kan vi även få andra att tro på det både i Sverige och i Kenya. Är vi många som tror på samma sak och arbetar mot gemensamma mål så kommer vi att lyckas!

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.