Om WAiK


WAiK är en politisk och religiöst obunden ideell förening med syfte att verka för säkert dricksvatten i Nyanza provinsen i Kenya. Vi arbetar för att hitta långsiktiga lösningar på vattenfrågan som passar bra i det område som vi arbetar, dels geologiskt och dels så att det passar befolkningen.

Varför vatten?

Rent dricksvatten är en mänsklig rättighet och det tillsammans med sanitet är två stöttepelare i de 8 milliniemål som FN har satt upp. Millenniemålen handlar om att världens länder tillsammans arbetar för att halvera fattigdomen i världen till 2015 jämfört med läget 1990. Att hjälpa människor på Östafrikas landsbygd att få säkert dricksvatten gör WAiK delaktiga i FNs milleniemål om en bättre värld. WAiK ger även dig chansen att arbeta mot samma mål som FN genom att hjälpa vår förening. Läs om millenniemålen här

Insamling av största vikt

Vår verksamhet finansieras helt och hållet av insamlingar och gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Då vi är en liten förening har vi väldigt låga administrativa kostnader och över 95 % av alla bidrag går helt oavkortat till våra projekt i Nyanzaprovinsen i Kenya. Ingen som arbetar för WAiK får ersättning, varken i Sverige eller i Kenya. Läs under Stöd oss för att se hur just du kan hjälpa till.

Verksamhetsberättelser:

År 2011

År 2102

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.