Informationsspridning

5000 barn dör varje dag på grund av dåligt vatten och sanitet!

Förutom att öka tillgången till rent vatten arbetar WAiK mycket aktivt i våra projekt med kunskapsspridning. Att ha verktygen till ett bättre och friskare liv har liten betydelse om man saknar kunskapen hur dessa verktyg ska användas. Det räcker alltså inte med att bara bidra med rent vatten, vi måste också öka förståelsen av vikten att använda rent vatten.

Att dricka rent vatten gör inte heller så stor skillnad om man på andra sätt får i sig de bakterier som orsakar vattenburna sjukdomar. Av den anledningen har vi i vårt arbete valt att fokusera på att informera om vikten av att rent dricksvatten, ha god handhygien och fungerade latriner. Detta arbete är grundläggande för att genomföra en förändring i en by och på så sätt undvika sjukdomar så som kolera och diarré.

Rent dricksvatten

Johannes och My diskuterar handhygien, dricksvatten och användning av latriner med människor i Manga Hill, 2011

Beteende baseras på kunskap och därför är det viktigt med förståelse för sambandet mellan rent dricksvatten och sjukdomar. I Manga Hill, där vi har vårt nuvarande projekt, tog människorna sitt dricksvatten vid samma vattentäkt där djuren drack. På samma plats valde man också att tvätta, diska och bada. Djurens avföring och annan smuts hamnar i det 25°C varma vattnet och bakterier frodas. Tyfoid, bilharzia och diarré är vanligt förekommande sjukdomar efter att ha druckit av vattnet. I detta fall är det viktigt att förmedla vikten av att behandla framförallt det vatten man använder som dricksvatten för att undvika sjukdom.

Det är också viktigt att inse att renat vatten inte alltid kommer att vara rent. Om vatten förvaras i smutsiga kärl kontamineras vattnet av de bakterier som finns i smutsen. Flugor och insekter kommer också att leda bakterier från naturen till vattnet om kärlen inte täcks över ordentligt. Därför är det av största vikt att förvara vattnet i rena och förslutningsbara behållare.

God handhygien

En så enkel handlig som att tvätta händerna efter toalettbesök kan minska risken för diarré med 30%. Alltså kan man redan innan man har tillgång till rent vatten skapa en stor förändring, bara med kunskap.

Med orena händer förs bakterier och virus från avföring, via mat, in i kroppen. Därför lägger vi stor vikt på att informera om vikten av att tvätta händerna efter toalettbesök och innan kontakt med livsmedel.

Fungerande latriner

Vid brist på latriner hamnar avföring i naturen. Detta är förödande ur ett hälsoperspektiv då insekter, djur, människor och regnvatten leder avföringen till mat och vattenkällor. Avföring innehåller otaliga bakterier, virus och parasiter som är farliga för hälsan. Detta är ytterligare en anledning till att använda förslutningsbara kärl till sitt dricksvatten. Dessutom saknar man den avskildhet man får med en ordentlig toalett.

 

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.