WAiK I Nyanza

WAiK I Nyanza är en medlemsbaserad förening som arbetar aktivt med vattenrelaterade frågor i Manga Hill. Gruppen har en styrelse på 5 personer och en kommitté på 13 personer som utför huvuddelen av föreningens arbete. Alla människor i Manga Hill får vara medlemmar i föreningen.

Kommittén och styrelsen i WAiK I Nyanza, Manga Hill 2011

Bakgrund
Föreningen skapades för att ta över det lokala ansvaret för de projekt WAiK har tillsammans med människorna i Manga Hill och för att utgöra ett forum där beslut kring dessa projekt fattas. De agerar också som en länk mellan WAiK och människorna i Manga Hill. Dessutom har de till uppgift att hålla WAiK informerade om utvecklingen av projekten i byn. WAiK I Nyanzas långsiktiga mål är att kunna ta över inte bara det lokala ansvaret, utan allt ansvar, för WAiKs projekt. Detta betyder att när en långsiktig konstruktion som ska hjälpa människorna i Manga Hill till rent vatten finns i funktion så ska WAiK I Nyanza ta över ansvar och äganderätt till denna.

Mål och uppgifter
De nuvarande uppgifterna som WAiK I Nyanza och framförallt dess styrelse och kommitté har är att bära det lokala ansvaret för projektet Rent vatten blir verklighet i Manga Hill och projektet Svensk Konst blir Rent Vatten i Kenya. Detta innebär att de har ansvar för att alla familjer med ett Lifestraw® Family kan använda det och vet hur man rengör det. För att försäkra sig om detta så har kommittén delat upp hushållen i olika områden där varje kommittémedlem har ansvar för varsitt område. De besöker regelbundet de hushåll som har ett Lifestraw® Family i sitt område. Då kan familjerna ställa frågor till kommittémedlemmarna. De frågor som inte kan besvaras direkt tar de med sig till sina möten där även styrelsen är med. Där sammanställer de rapporter som de sedan skickar till WAiK i Sverige. Denna process ger familjerna chans att ge synpunkter på projektet som kommer fram till WAiK. Tack vare dessa flitiga besök har också kommittén ett stort förtroende bland människorna i Manga Hill.

I vårt arkiv kan du läsa rapporter från WAiK I Nyanza.

Idag finns det bestämmelser var man tar dricksvatten och var man tvättar längst vattendraget, Manga Hill 2011.

Aktivt arbete
Föreningen har också startat diskussioner i byn om vikten av att upprätthålla en god hygien och att vara mån om kvalitén på det vatten man använder, samt kring alternativa och enkla sätt att bekämpa de olika vattenproblem som finns. Resultaten av dessa diskussioner har hittills varit både många och effektiva. Ett system kring vattenupphämtning har verkställts. Detta innebär att när den ström som rinner genom Manga Hill under regnperioderna finns, så hämtas dricksvatten vid en punkt uppströms, lite längre ner tvättar och diskar man, och ytterligare längre ner så badar man. Djur dricker vid en annan vattentäkt. Vid ett besök i byn i mars kunde My Wentzel ifrån WAiK med egna ögon se att systemet efterföljdes. Några hushåll har grävt latriner för att hålla avföring borta ifrån dricksvattnet. Dessutom har medvetenheten om vikten av rent vatten ökat betydligt.

Styrelsen i WAiK I Nyanza:

Thobias O. Odhuno, ordförande


Tobias O. Odhuno – ordförande
Tabitha Ogutu – vice ordförande
Benta Achieng – kassör
Francis Otieno Aketch – sekreterare
Eunice Yambo – vice sekreterare

Kommittén i WAiK I Nyanza:
Lucia Obunga
Michael O. Gor
Kenedy Ogalo
Salina Ogola
Judith Anyango
Ogutu Orucho
Sophia Otete
Sara Ojala Achieng

Tabetha Atieno, vice ordförande

Lydia Auma Owiti
Nicholas Juma
Florence Akeyo
William Odhiambo
Daniel Okoth

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.