Vattnet

För människorna i Manga Hill är det svårt att få tag på vatten under stora delar av året och det vatten man får tag på är av dålig kvalité. Det ohälsosamma vattnet och den bristfälliga saniteten leder till sjukdomar där de vanligast förekommande är diarré och tyfoid.

Tillgången till vatten
Under årets två regnperioder finns det vatten i några väldigt små öppna dammar. Detta vatten är stillastående i värmen, vilket gör att alger frodas och virus och bakterier samlas i vattnet. I brist på fler vattentäkter så tvättar man och badar i samma vattentäkt som man tar dricksvatten ifrån. Eftersom få latriner finns i byn blandas ofta avföring med dricksvattnet vid regn. Vattnet delar de ofta med sina djur och även deras avföring blandar sig med vattnet. Ibland till en sådan utsträckning att det känns på lukten.

Kvinnor och barn tvingas gå långa sträckor under torrperioderna för att hämta vatten, Manga Hill 2011

Under torrperioderna finns ingen pålitlig vattenkälla i Manga Hill eftersom vattenhålen torkar ut. Människorna i byn gräver då i bottnen av vattenhålen för att utvinna det vatten som kan nås som då är kraftigt lerblandat.

Det är kvinnornas och barnens uppgift att se till att familjerna har vatten i sina hem. Den största andelen av det vatten man använder under torrperioderna får kvinnor och barn gå långa sträckor för att hämta vid en vattenström som finns i en av dalarna i byn. Inte heller detta vatten är säkert dricksvatten. Under hemvägen bär de tunga laster vatten i hettan och ett kuperat landskap. Ofta blir det törstiga på vägen och dricker det smutsiga vattnet innan det behandlats. Denna syssla upptar en stor del av deras dag, tid som skulle kunna läggas på inkomstgivande sysslor om vattnet fanns att tillgå på närmare håll.

Diarré
Diarrésjukdomar är mycket vanliga i Manga Hill och kan i vissa speciellt allvarliga fall leda till uttorkning. Utan tillgång till säkert dricksvatten kan uttorkning i värsta fall leda vidare till att drabbade människor dör. Detta rör speciellt barn, äldre och människor med nedsatt immunförsvar.

Tyfoid
Tyfoid, även kallat tyfoidfeber, ger hög feber, huvudvärk, muskelvärk, låg puls, utslag på bålen, hosta och förvirring. Sjukdomen orsakas av förorenat vatten och mat och leder alltid till blodförgiftning. En smittad person behöver vid de flesta fall läkarvård för att överleva men då detta är dyrt så har få människor i Manga Hill råd att få den vård som behövs.

Människorna har också uppgett att de ofta får ont i halsen efter att ha druckit av vattnet. Läs gärna vår första reseskildring ifrån Manga Hillör för läsa vad människorna i Manga Hill själva säger om de problemen som uppstår av vattnet de dricker .

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.