Livet i Manga Hill

Människorna i Manga Hill bor ofta tillsammans med många ur sin nära släkt. Söner bor kvar med sina fruar på sina föräldrars gård, medan döttrar flyttar till sina mäns föräldrahem. De flesta familjer har många barn. Släkten bor tillsammans på en gård, där varje familj har en egen bostad. Bostaden är i de allra flesta fall en konstruktion där väggar utgörs av lera, avföring ifrån djur och halm på en träställning. Taken är oftast tätpackad halm, och ibland stål.

 

Gård i Manga Hill, 2011

Livet som jordbrukare
Den stora merparten av alla människor i Manga Hill är självförsörjande på sitt jordbruk och sina djur. De har en del mark som de odlar grödor på. Vanligast är majs, jordnötter, hirs och sojabönor. De har också djur, så som kor, får, getter och höns. Därifrån får de mjölk, ägg och kött. Det man får av odlingar och djur går framförallt till familjen och släkten själv. Ibland får man ett litet överflöd som kan säljas på marknaden, vilket ger pengar till att betala skolavgifter och annat. Ifrån djuren får man också hjälp med att dra plogar på åkrarna. Eftersom allt arbete på odlingarna där inte djuren hjälper till sker för hand är det mycket tidskrävande. Djuren vallar man omkring under dagarna så att de får ordentligt med mat. Detta arbete får ofta familjens barn utföra. Dessutom måste man se till att vatten finns, vilket speciellt under torrperioderna upptar mycket tid för kvinnor och barn. Eftersom det i Manga Hill inte finns någon elektricitet så måste man för att laga mat göra upp eld. Elden kräver virke, vilket tar tid att hämta. Många göromål i Manga Hill är väldigt tidskrävande.

Elever vid Ndisi Primary School, Manga Hill 2011

Skolgången
De allra flesta barn i Manga Hill börjar skolan vid 6 års ålder i någon av de tre närliggande skolorna. De går till skolan, en sträcka som för de flesta är några kilometer, och under dagen måste de gå hem för att äta. I skolan läser de ämnen som matematik, engelska och kiswahili. Trots att skolgången är avgiftsfri blir den dyr för många familjer. Skoluniform är ett måste, och böcker och annat material bekostas av familjerna. När man väldigt sällan har pengar utan istället lever direkt av det man själv odlar blir detta ett stort problem för väldigt många. Dessutom innebär skolgång en förlust av arbetskraft för familjerna, eftersom ett barn som går i skola inte hinner hjälpa till mycket på gården. Därför går många barn bara några få år i skola. Ännu färre fortsätter till motsvarande högstadiet. Denna skolgång är avgiftsbelagd, och dessutom finns ingen högstadieskola i Manga Hill, därför måste eleven flytta till närmsta högstadieskola och försörjas av sin familj. Få familjer i Manga Hill klarar av denna utgift. En annan orsak som gör att många flickor tvingas avsluta sin skolgång är tidig graviditet. Manga Hill har hittills haft en student som fortsatt till universitet. Bristen på utbildning är en faktor som ligger till grund för den stora andel självförsörjande jordbrukare i Manga Hill.

Vård
I närheten av byn finns ett hälsocenter som kan hjälpa till i vissa mindre komplicerade fall. Ett besök här kostar, och sjukvård blir därför otillgänglig för de flesta i Manga Hill. Detta blir ett stort problem när man ser till de stora hälsoproblemen och sjukdomarna som många tvingas uthärda. Många av dessa orsakas av det orena vattnet som de dricker.

Marknadsplatsen i Manga Hill, 2011

Tillgänglighet
Ingen väg leder till Manga Hill. Därför måste människor som vill ta sig till eller ifrån Manga Hill gå till en närliggande marknadsplats för att därifrån åka med en pikipiki; en motorcykeltaxi. Detta har till följd att Manga Hill blir en ganska isolerad by, som inte tidigare mottagit någon hjälp utifrån. Marknadsplatsen är viktig för byn som en handelsplats dit familjer från andra närliggande byar också kommer. Där kan människor ifrån byn sälja sitt överflöd, om de har något, och köpa det de behöver som de inte själva kan tillverka. Marknadsplatsen blir också viktig som en social mötesplats. Den ligger i byns ena utkant, och ligger därför långt bort ifrån många människor i byn.

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.