En sista rapport!

Aterigen har lite for mycket hant for att jag ska kunna beratta om allt. Jag sitter nu i Nairobi och skriver, efter att ha avslutat mitt arbete i Manga Hill for denna resa i onsdags.

Besoket pa Vestergaard-Frandsens projek Carbon 4 Water i Western Province i Kenya gick riktigt val. Vi motte projektets manager, och vaxlade erfarenheter kring utmaningar och framgangar med att arbeta med Lifestraw Family. Vi markte snabbt att dessa liknade varandra till stor utstrackning, men eftersom vart projekt ar pa en mindre skala sa har vi nog varit mer framgangsrika i att forsakra att de hushall som fatt ett reningsverk genom WAiK anvander det. Diskussionen gled snart in pa ett besok till Manga Hill ifran deras sida. Ingenting kan garanteras an, men vi ska arbeta for att ett sadant besok kan bli av. Under detta besok vill de prata om rent vatten med manniskorna i Manga Hill och om fordelarna med att anvanda Lifestraw Family. En aspekt som vi inte belyst mycket hittills, men som de lagger stor vikt vid, ar att nar man renar vatten med Lifestraw Family istallet for genom att koka det over en eld ar att man skar ner pa koldioxidutslapp och skovling av skog (som sker i jakt pa bransle till eldar). De var ocksa intresserade av att bjuda in narliggande sjalvhjalpsgrupper for att prata om Lifestraw. De var inte intresserade att dela ut till dessa grupper, utan vill informera dem sa att de kan kopa reningsverken sjalva om de finner dem anvandbara. Ett sadant besok vore sjalvklart underbart for WAiK I Nyanzas arbete i byn, samt aven potentiellt hjalpsamt for kringliggande byar, och vi hoppas att det kan realiseras snart nog.

I onsdags sa motte jag en ingenjor hos LVSWSB (det statliga departementet som ansvarar for vatten) som arbetar med borrning i Ndhiwa, och han kunde ge en del upplysningar kring borrning och hur en pump kan drivas. Han talade varmt for solenergi. Manninskorna i Manga Hill ska valja losning, efter att styrelsen i WAiK I Nyanza och andra arbetskunniga har informerat om for- och nackdelar med olika alternativ.

Senare under dagen holls ett avslutande mote for mig och styrelsen, dar de diskuterade nagra punkter, bland annat en kommande utbildningsdag kring vatten och hygien pa en skola i Manga Hill som ska ske i samarbete med olika statliga departement och Plan International. Tankt var att de sista 61 reningsverken skulle delas ut till de sju representanterna for de sju omraden som Manga Hill delats upp i, for att underlatta arbetet med Lifestraw Family. Tyvarr radde det oklarhet i vem som var representat for olika omraden och for ett omrade hade tva olika representanter efterfragat reningsverk. Jag tror att man far ha stor forstaelse for att ett decentraliserat system som detta tar ett tag att utveckla, men jag sa at dem att detta maste losas snarast, och jag stallde kravet att reningsverken ska vara utdelade senast sondag den 29 januari och dessforinnan ska oklarheter i systemet redas ut och nya rapporter for vilka gardar som fortfarande saknar ett reningsverk skrivas. Reningsverken kan hjalpa manniskors halsa mycket, och ska darfor delas ut sa snabbt som mojligt, samtidigt som utdelningen maste vara organiserad.

Jag avslutade motet med att beratta att jag ser stor potential att forandra forhallanden i Manga Hill hos styrelsen for WAiK I Nyanza, och att de darfor borde forsoka ta sig an vissa av de utmaningar de upplever i sina liv. Jag tror att de kan forandra mycket till det battre sjalva, utan hjalp utifran, och dessutom ar det lattare att ge dem extern hjalp om de sjalva redan paborjat arbetet. Jag hoppas att de tog at sig av vad jag sade, och borjar arbeta mot fler av de problem de ser i sin vardag. Tillsammans med andra manniskor i byn ar jag overtygad om att de kan lyckas.

Efter motet lamnade jag Manga Hill for en sista gang under denna resa, och sag solen ga ner pa vagen hem. Jag ar dock helt saker pa att nar solen gick upp for nasta dag, fortsatte arbetet med reningsverk och annat for styrelse och ovriga medlemmar i byn Manga Hill, Kenya.

Detta blir det sista blogginlagget for denna resa. Mer information om arbetet under denna resa kommer att komma via email till vara medlemmar. Vill du ocksa ha den informationen, sa skriv till info@waik.se! Johannes Svensson tackar for sig, och tackar ocksa Calle Wennberg for all hjalp tidigare under resan!

Gåvoshop

Skäm bort dig själv eller någon annan genom att handla med gott samvete i vår gåvoshop. Här hittar du bland annat canvastavlorna som vi säljer i och med vårt nystartade projekt  The Genreation for Change  som aktiverar barn och ungdomar i Manga Hill. Klicka dig vidare till vår GÅVOSHOP

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta gärna oss på:

info@waik.se

Det går också bra att ringa. Här finns kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Bli Medlem

Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år. Pengarna går till vårt projekt WAiK – Framtidens Vatten i Manga Hill.
Bli medlem redan idag genom att sätta in 40 kronor på Plusgiro 59 72 76-5 Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Du kan göra skillnad!

 

The Generation for Change

The Generation for Change är vårt nystartade projekt där allt fokus ligger på barnen i Manga Hill. Det är barnens egna förening där de ses för att umgås och prata om vikten av att dricka rent vatten. En stor del av projektet handlar om att barnen målar canvastavlor som vi säljer för 300 kronor. Målet är att visa barnen att de genom engagemang själva kan förändra deras framtid. Läs mer om projektet och se hur du kan beställa tavlorna här.